Współpraca

You are here:
Jeżeli jesteś:
  • wydawcą książek i tomików poetyckich,
  • właścicielem księgarni lub antykwariatu,
  • autorem fraszek, limeryków lub aforyzmów,
  • organizatorem konkursów poetyckich i satyrycznych,
  • bibliofilem, zbierającym pamiątki po dawnych Mistrzach Słowa,

skontaktuj się ze mną. Poinformuję moich Czytelników o ciekawych inicjatywach, nowych publikacjach, wieczorze autorskim, białym kruku. Chętnie zainicjuję konkurs z nagrodami – wystarczy, że ufundujesz kilka egzemplarzy dla miłośników dobrej książki.

Obecnie chwalę sobie owocną współpracę m.in. z Wydawnictwem Iskry.

Skupuję cenne pamiątki z XIX i XX wieku, pierwsze wydania dzieł fraszkopisarzy, akwarele i grafiki (zwłaszcza te ilustrujące teksty satyryczne i fraszki), stare zdjęcia autorów, plakaty i afisze o wieczorach autorskich, kartki pocztowe Mai Berezowskiej etc.

Zapraszam do współpracy

Piotr Kasperczak
Okruchy.pl