Prywatność

You are here:
Polityka prywatności

Autor serwisu Okruchy.pl szanuje prawo Użytkowników do prywatności. Dlatego dba ze szczególną troską o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich.

Nigdy, nikomu i pod żadnym pozorem nie udostępniam danych Użytkowników. Nie przesyłam spamu, nie dołączam reklam ani informacji handlowych.

Wszelkie komentarze, których treści są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, pornografii, treści naganne moralnie i uważane powszechnie za nieetyczne będą z bloga usuwane.

Kopiowanie wpisów i artykułów

Wszystkie materiały publicystyczne, grafika (w tym fotografie), adresy etc. zawarte na stronie Okruchy.pl, pod adresem: http://okruchy.pl są objęte ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.) (sprost.: z 1994, Nr 43, poz. 170, zm. z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554, z 2000, Nr 53, poz. 637).

Osoby zainteresowane zamieszczeniem publikowanych na niniejszej stronie materiałów lub wykorzystaniem ich we własnych publikacjach, proszone są o kontakt,  zawierający prośbę o przedruk. Niezastosowanie się do powyższego jest naruszeniem prawa. Bezprawne kopiowanie określa się jako kradzież własności intelektualnej.

Korzystanie z materiałów zawartych na niniejszej stronie nie oznacza nabycia przez osobę, której wyrażono zgodę na przedruk, jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych. Osoba, która otrzymała zgodę na przedruk, może korzystać z tych materiałów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z o prawie autorskim i prawach pokrewnych.